Økt julitrafikk i Nordland, nedgang i Troms og Finnmark og på Svalbard

772 036 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2020, er en økning på 46 494 overnattinger fra juli 2019.  Dette innebærer en økning på 6 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 69 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 79 prosent.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann- Simonsen sier at julitallene bekrefter at det har vært en god julimåned i Nordland. – Det er imidlertid bekymringsfullt at Troms og Finnmark, samt Svalbard har nedgang også i juli. – Fellesferien er nå over og bedriftene frykter hva høsten vil bringe. Det er  nå avgjørende at Regjeringen raskt iverksetter tiltak som bidrar til å holde hjulene i gang. Dette er viktig  for at folk kan komme seg tilbake på jobb og skape verdier, sier Bjarmann-Simonsen.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 5 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 9 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 75 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 83 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 49 prosent, mens Norge totalt har en økning på 35 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 4 prosent i juli, mens Norge som helhet har tilsvarende nedgang.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 19 prosent sammenlignet med juli 2019, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 64 prosent, mens den norske trafikken har økt med 128 prosent.

Det har i årets første 7 måneder vært 1 837 122 overnattinger i landsdelen, hvilket er 645 635 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 26 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 30 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 51 prosent sammenlignet med juli 2019. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 91 prosent, mens norske gjestedøgn har økt med 30 prosent.

Juli-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting og www.statistikknett.no for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for kommuner og kommunegrupperinger, samt for en del regioner.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 4 prosent i juli 2020.

Derav:

  • Nordland + 16 prosent
  • Troms og Finnmark – 26 prosent

 

  • Svalbard – 59 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 6 prosent i juli 2020.

Derav:

  • Nordland + 20 prosent
  • Troms og Finnmark – 11 prosent

 

  • Svalbard -51 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 69 prosent i juli 2020

Derav:

  • Nordland – 78 prosent
  • Troms og Finnmark – 58 prosent

 

  • Svalbard – 91 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 26 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juli 2020, mens Norge totalt har en nedgang på 30 prosent”

 


 

 

 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_juli_2020

Hotellgjestedognstatistikk__per_juli_2020_med_Svalbard

 


Tana Hotel & Camping

Foto: www.tanahotel.no   / Stian Samuelsen