Auguststatistikken for overnattingsbedriftene i nord ble som forventet

251 131 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2020, er en nedgang på 45 305 overnattinger fra august 2019.  Dette innebærer en nedgang på 22 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 29 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 58 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 70 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier at nedgangen i augusttallene er som forventet. – Tallene bekrefter at det blir en tung høst og vinter for reiselivsnæringen. Dette viser omfanget av krisen og jeg frykter at reiselivet vil slite i lang tid framover, også til neste år. Det er vårt håp at den nye krisepakken som er under utarbeidelse, samt økt reisevirksomhet Innen næringslivet og offentlig sektor kan bidra til å holde hjulene i gang fram til koronakrisen er over. Dette er viktig for at folk kan komme seg tilbake på jobb og skape verdier, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 28 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 41 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 72 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 81 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 4 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 18 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang ilosjiomsetningen på 26 prosent i august, mens Norge som helhet har en nedgang på 42 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 12 prosent sammenlignet med august 2019, mens Norge som helhet har en nedgang på 10 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 47 prosent, mens den norske trafikken har økt med 40 prosent.

Det har i årets første 8 måneder vært 2 275 743 overnattinger i landsdelen, hvilket er 765 926 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 25 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 30 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 58 prosent sammenlignet med august 2019. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 80 prosent, mens norske gjestedøgn har gått ned med 21 prosent.

August-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting og www.statistikknett.no for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for kommuner og kommunegrupperinger, samt for en del regioner.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 26 prosent i august 2020.

Derav:

  • Nordland – 16 prosent
  • Troms og Finnmark – 35 prosent

 

  • Svalbard – 66 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 22 prosent i august 2020.

Derav:

  • Nordland – 15 prosent
  • Troms og Finnmark – 29 prosent

 

  • Svalbard – 58 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 58 prosent i august 2020

Derav:

  • Nordland – 64 prosent
  • Troms og Finnmark – 51 prosent

 

  • Svalbard – 80 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 25 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per august 2020, mens Norge totalt har en nedgang på 30 prosent”

 


 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_august_2020

 

Hotellgjestedognstatistikk__per_august_2020_med_Svalbard


Tranøy Fyr

Foto: Gunnar Nilssen