2020 ble et mørkt år for overnattingsbedriftene i nord

2 888 824 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2020 er en nedgang  på 1 137 743 overnattinger fra 2019 til 2020. Dette innebærer en nedgang på 28 prosent, mens Norge som helhet hadde en nedgang på 33 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en nedgang på 63 prosent fra 2019 til 2020. Den norske trafikken har gått ned med 6 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en nedgang i utenlandstrafikken på 69 prosent og en nedgang i den norske trafikken på 17 prosent.

Les mer

Mørk november for overnattingsbedriftene i nord

112 417 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2020, er en nedgang på 116 099 overnattinger fra november 2019.  Dette innebærer en nedgang på 51 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 57 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 84 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 67 prosent.

Les mer