Mørk november for overnattingsbedriftene i nord

112 417 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2020, er en nedgang på 116 099 overnattinger fra november 2019.  Dette innebærer en nedgang på 51 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 57 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 84 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 67 prosent.

Les mer