Mørk februar for overnattingsbedriftene i nord

114 607 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2021, er en nedgang på 173 546 overnattinger fra februar 2020.  Dette innebærer en nedgang på 60 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 58 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 92 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 86 prosent.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sier at overnattingsnedgangen i februar ytterligere bekrefter den ravnsvarte vinteren for reiselivet I nord. – De nye nasjonale smitteverntiltakene som regjeringen har innført fører til en ytterligere forverring av situasjonen i reiselivet. Nå må  Stortinget og regjeringen raskt komme på banen med nye kompenserende tiltak slik at vi ikke mister mange viktige arbeidsplasser like før målgang, sier Bjarmann-Simonsen.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 64 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 65 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 94 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 87 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 44 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 57 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 68 prosent i februar, mens Norge som helhet har en nedgang på 65 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 36 prosent sammenlignet med februar 2020, mens Norge som helhet har en nedgang på 27 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 85 prosent, mens den norske trafikken har økt med 42 prosent.

Det har i årets første 2 måneder vært 207 893 overnattinger i landsdelen, hvilket er 311 624 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 60 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 58 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 70 prosent sammenlignet med februar 2020. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 98 prosent, mens norske gjestedøgn har gått ned med 48 prosent.

Februar-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 68 prosent i februar 2021.

Derav:

  • Nordland – 55 prosent
  • Troms og Finnmark – 73 prosent

 

  • Svalbard – 74 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 60 prosent i februar 2021.

Derav:

  • Nordland – 53 prosent
  • Troms og Finnmark – 65 prosent

 

  • Svalbard – 70 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 92 prosent i februar 2021.

Derav:

  • Nordland – 91 prosent
  • Troms og Finnmark – 93 prosent

 

  • Svalbard – 98 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 60 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per februar, mens Norge totalt har en nedgang på 58 prosent”.

 


 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_februar_2021

Hotellgjestedognstatistikk__per_februar_2021_med_Svalbard

 


Isbreen the Glacier, Kvænangen

Foto: Isbreen the Glacier / Claus Jørstad