Fortsatt nedgang for overnattingsbedriftene i nord

106 343 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2021, er en nedgang på 34 557 overnattinger fra mars 2020.  Dette innebærer en nedgang på 25 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 6 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 87 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 67 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier at marstallene viser hvor spesielt kritisk situasjonen er for reiselivet i nord. Baik understreker at utenlandstrafikkens betydning for reiselivsnæringen i Nord-Norge og på Svalbard vil kreve ekstra innsats over tid for å gjenreise bedriftene.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 33 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 23 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 88 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 66 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 5 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 8 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 37 prosent i mars, mens Norge som helhet har en nedgang på 28 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning  på 11 prosent sammenlignet med mars 2020, mens Norge som helhet har en økning på 59 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 82 prosent, mens den norske trafikken har økt med 101 prosent.

Det har i årets første 3 måneder vært 314 236 overnattinger i landsdelen, hvilket er 346 181 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 52 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 48 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 6 prosent sammenlignet med mars 2020. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 95 prosent, mens norske gjestedøgn har økt med 90 prosent.

Mars-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 37 prosent i mars 2021.

Derav:

  • Nordland – 24 prosent
  • Troms og Finnmark – 45 prosent

 

  • Svalbard – 4 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 25 prosent i mars 2021.

Derav:

  • Nordland – 18 prosent
  • Troms og Finnmark – 29 prosent

 

  • Svalbard + 6 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 87 prosent i mars 2021.

Derav:

  • Nordland – 87 prosent
  • Troms og Finnmark – 87 prosent

 

  • Svalbard – 95 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 52 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per mars, mens Norge totalt har en nedgang på 48 prosent”.

 


 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_mars_2021

Hotellgjestedognstatistikk__per_mars_2021_med_Svalbard

 


Scandic Sortland

Foto: Marius Birkeland