Overnattingstrafikken for november på 2019-nivå – men fortsatt stor usikkerhet om de kommende måneder

På tross av lavere vekst enn Norge som helhet ble november er god måned for overnattingsbedriftene i nord. Pågående smitteutbrudd både i Norge og i viktige utenlandsmarkeder medfører stor imidlertid stor usikkerhet om den videre utvikling. Det er derfor behov for målretta tiltak i tiden som kommer er meldinga fra NHO i nord.

Mens Nordland har en vekst i samlet antall overnattinger fra november 2020 til november 2021 på 82 prosent, har Troms og Finnmark en økning på 113 prosent og Svalbard en økning på 100 prosent. Norge som helhet har i samme periode hatt en økning på 133 prosent. Sammenlignet med 2019 har Nordland hatt en økning i novembertrafikken på 8 prosent, mens Troms og Finnmark har hatt en nedgang på 8 prosent og Svalbard en nedgang på 2 prosent. Norge som helhet har økt med en prosent fra november 2019 til november 2021.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier at novembertallene er en ytterligere bekreftelse på at trafikken har tatt seg opp etter hvert som mulighetene for å reise har økt. Mens antall norske overnattinger var høyere enn i november 2019, er det ennå et stykke igjen før antall utenlandske overnattinger er på samme nivå som tidligere. Pågående smitteutbrudd både i Norge og i viktige utenlandsmarkeder og markedssvikt som følge av dette skaper stor usikkerhet om utviklingen i de kommende måneder. I og med at vi i nord er avhengig av utenlandske gjester, vil det fortsatt ta lang tid før reiselivet i nord er på samme nivå som før pandemien. Behovet for målretta tiltak som skaper økonomisk trygghet vil være særdeles nødvendig spesielt med tanke på de strenge nasjonale smittevernrestriksjonene som ble iverksatt før jul, sier Baik.

223 583 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2021, er en økning på 111 166 overnattinger fra november 2020.  Dette innebærer en økning på 99 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 133 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 377 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 124 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en nedgang i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 24 prosent. Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 76 prosent i november sammenlignet med november 2020, mens Norge totalt har en økning på 134 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en økning i antall norske overnattinger i Nord-Norge på 5 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 105 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 151 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en nedgang i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 8 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 387 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 113 prosent. Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge har økt med 85 prosent i november sammenlignet med november 2020, mens Norge totalt har en økning på 156 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 122 prosent i november, mens Norge som helhet har en økning på 193 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en nedgang i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 4 %.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 72 prosent sammenlignet med november 2020, mens Norge som helhet har en økning på 64 prosent. Sammenlignet med november 2019 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 54 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 352 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens den norske trafikken har økt med 32 prosent.

Det har i årets første 11 måneder vært 3 088 974 overnattinger i landsdelen, hvilket er 289 774 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 10 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 13 prosent. Sammenlignet tilsvarende periode i 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 19 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 100 prosent sammenlignet med november 2020. Sammenlignet med november 2019 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 2 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med med 721 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har økt med 45 prosent.

November-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 121 prosent i november 2021 sammenlignet med november 2020.

Derav:

 • Nordland + 89 prosent
 • Troms og Finnmark + 150 prosent

 

 • Svalbard + 101 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 99 prosent i november 2021 sammenlignet med november 2020.

Derav:

 • Nordland + 82 prosent
 • Troms og Finnmark + 113 prosent

 

 • Svalbard + 100 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 377 prosent i november 2021 sammenlignet med november 2020.

Derav:

 • Nordland + 332 prosent
 • Troms og Finnmark + 395 prosent

 

 • Svalbard + 721 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale norske overnattinger på 76 prosent i november 2021 sammenlignet med november 2020.

Derav:

 • Nordland + 69 prosent
 • Troms og Finnmark + 82 prosent

 

 • Svalbard + 45 prosent

 


“Nord-Norge har en økning på 10 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per november 2021 sammenlignet med november 2020, mens Norge totalt har en økning på 13 prosent”.

 


 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_november_2021

Hotellgjestedognstatistikk__per_november_2021_med_Svalbard

_________________________________________________

North Experience, Oteren i Storfjord kommune