Arktisk Meny

Maten er en av Nord-Norges mange fristelser. Vårt rikholdige spiskammer inneholder noen av verdens beste råvarer, både fra land og vann, noe som produsenter og kokker i landsdelen vet å benytte seg av.

Hvem er vi?

Arktisk Meny er et nettverk av spisesteder, produsenter og leverandører som profilerer Nord-Norge som den foretrukne matdestinasjon gjennom å tilby en smak av tradisjonell, kortreist og lokal mat. Nettverket består av bedrifter fra de tre nordligste fylkene samt Svalbard.

Vi jobber blant annet med;

  • Nettverksbyggning
  • Smaksverksteder
  • Råvareforståelse og kompetansehevning
  • Arrangerer Arktisk Kokk, landsdelens beste kokk.
  • Rådgivning og kursing innenfor matkultur og tradisjoner

Nordnorsk matkultur

Fra Brønnøysund til Svalbard, arbeider spisesteder, produsenter og leverandører knyttet til nettverket med å fremme den nordnorske matkulturen. De arktiske spisestedene ønsker å vise frem det beste fra det nordnorske mat-skattkammer. Tilreisende og lokalbefolkningen får kjenne smakene av blant annet boknafisk, lammekjøtt og bær, tilberedt og servert på den måten vi kjenner de.

Tradisjonelle konserverings og produksjons-tekniker, sammen med kreativitet og råvareutnyttelse er noen av elementene som bidrar til å fremme og ivareta den arktiske matkulturen og befeste landsdelen. Arktisk Meny jobber vi for at flest mulig av disse råvarene skal finne veien til tallerkenene på spisesteder i regionen, slik at både lokalbefolkning og tilreisende kan nyte den nordnorsk matkulturen.

Dette er et populært tilbud, og erfaringene viser at matopplevelsen blir bedre dersom spisestedene også serverer historien bak måltidet, produksjons- og bearbeidingsmetode, hvor råvarene kommer fra og hvilke lokale tradisjoner som ligger bak.

Arktisk Meny eies av NHO Reiseliv Nord-Norge/Reiseliv i Nord AS