Arktisk Kokk

Arktisk Meny har siden 2001 arrangert konkurransen Arktisk Kokk for å bygge oppunder Arktisk mat og produkter.

Print

Dette gjøres gjennom å stimulere til kreativitet og utnyttelse ved bruk av de nordnorske råvarene, synliggjøre de muligheter som finnes, samt utfordre landsdelens kokker i sitt fag og håndverk, og ikke minst, høyne statusen og interessen for kokkefaget.

Mål og kvalitet

Vårt mål er å avvikle konkurranser av meget høy kvalitet for fagfolk i landsdelen, Svalbard og Hurtigruten! Konkurransen gjennomføres delvis etter internasjonale retningslinjer fastsatt av WACS, og premiering skal være et solid bidrag til videreutvikling og kompetansehevning til regionens kokker.

Videre vil bruken av lokale råvarer under konkurransen bidra til økt fokus på utnyttelse og muligheter, samt inspirasjon for fagfolk også utenfor vår landsdel.

 

Bilde: Vinneren av Arktisk Kokk 2019:

Kristoffer Myrvoll, LystPå, Bodø. Premien er kr 15 000,- til en matfaglig reise.

Vegard Stormo, Scandic Narvik og Martin Jönsson, Linken Restaurant & Bar, Narvik vant kr 5000,- gitt av dommerpanelet for god deltakelse i konkurransen.

 

 

 

https://www.facebook.com/#!/ArktiskMeny?fref=ts