Årsmøte 2017

Årsmøtet i NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge ble avholdt i Kirkenes.