Årsmøte 2020

Neste årsmøte i NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge vil bli arrangert på Clarion Hotel Bryggen i Tromsø onsdag 24. mars 2020. Vi ber dere allerede nå å sette av datoen i kalenderen. Programmet starter med medlemsmøte kl 12.00 og vil avsluttes med årsmøtemiddag om kvelden. Mer informasjon om dette kommer senere.

Kontaktperson: Gunnar Nilssen, Regionkontakt NHO Reiseliv, gunnar.nilssen@nhoreiseliv.no