Årsmøte 2020

Mer informasjon om medlemsmøte og årsmøte i NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge i 2020 kommer.

Kontaktperson:

Gunnar Nilssen, Regionkontakt NHO Reiseliv, gunnar.nilssen@nhoreiseliv.no