Årsmøte 2018

Medlemsmøte og årsmøte i NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge i Harstad onsdag 21. mars 2018.
Styret i regionforeningen håper at lokallagene stiller med representanter på medlemsmøtet og årsmøtet.

Påmelding og Program

 

Kontaktperson:

Gunnar Nilssen, Regionkontakt NHO Reiseliv, gunnar.nilssen@nhoreiseliv.no