Overnattingsveksten flatet ut i november

228 516 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2019, er en økning på 2 924 overnattinger fra november 2018.  Dette innebærer en økning på 1 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 7 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 8 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 10 prosent. Les mer

Nordnorsk Markedsføringspris til Henriette Bismo Eilertsen

Prisen utdeles av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Jury er styret i samme forening.

 

Kriterier:

Prisen skal gå til en person, bedrift eller en organisasjon som har:

  • betydd mye for markedsføringen av Nord-Norge
  • vært en sterk bidragsyter til å markedsføre Nord-Norge i inn- og utland sett i et reiselivsperspektiv
  • hatt en positiv innflytelse og påvirkning i utviklingen av landsdelen
  • vært en positiv ambassadør for Nord-Norge

Les mer

Hotell- og campingvekst gir overnattingsrekord i oktober

259 148 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2019, er en økning på 21 549 overnattinger fra oktober 2018.  Dette innebærer en økning på 9 prosent, mens Norge totalt hadde en tilsvarende økning. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 27 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 13 prosent.

Les mer

Hotellvekst gir overnattingsrekord i september

292 475 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2019, er en økning på 6 661 overnattinger fra september 2018.  Dette innebærer en økning på 2 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 12 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 7 prosent.

Les mer

Solid campingøkning gir overnattingsrekord i august

 

558 912 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2019, er en økning på 34 267 overnattinger fra august 2018. Dette innebærer en økning på 7 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 9 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent.

Les mer

Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2018

For 19. år på rad har NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge utarbeidet ”Nordnorsk Reiselivsstatistikk.” Statistikken viser reiselivets betydning for Nord-Norge direkte og indirekte, og med noen av de ringvirkninger næringen utløser.

Les mer

Julitrafikken på nivå med rekordåret 2017

725 542 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2019, er en økning på 43 876 overnattinger fra juli 2018.  Dette innebærer en økning på 6 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 7 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt samme økning.

Les mer

Campingtrafikken øker mest i juni

534 332 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2019, er en økning på 18 454 overnattinger fra juni 2018. Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 5 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 3 prosent.

Les mer

Økning i hotelltrafikken i mai

266 839 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i mai 2019, er en økning på 10 178 overnattinger fra mai 2018. Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 5 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 3 prosent.

Les mer

Påsken ga nedgang for hotellene i april

198 342 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2019, er en nedgang på 15 762 overnattinger fra april 2018.  Dette innebærer en nedgang på 7 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 12 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent.

Les mer