Overnattingstrafikken for november på 2019-nivå – men fortsatt stor usikkerhet om de kommende måneder

På tross av lavere vekst enn Norge som helhet ble november er god måned for overnattingsbedriftene i nord. Pågående smitteutbrudd både i Norge og i viktige utenlandsmarkeder medfører stor imidlertid stor usikkerhet om den videre utvikling. Det er derfor behov for målretta tiltak i tiden som kommer er meldinga fra NHO i nord.

Mens Nordland har en vekst i samlet antall overnattinger fra november 2020 til november 2021 på 82 prosent, har Troms og Finnmark en økning på 113 prosent og Svalbard en økning på 100 prosent. Norge som helhet har i samme periode hatt en økning på 133 prosent. Sammenlignet med 2019 har Nordland hatt en økning i novembertrafikken på 8 prosent, mens Troms og Finnmark har hatt en nedgang på 8 prosent og Svalbard en nedgang på 2 prosent. Norge som helhet har økt med en prosent fra november 2019 til november 2021.

Les mer

Overnattingstrafikken i oktober over 2019-nivå – men stor usikkerhet om den videre utvikling

Oktober ble en rekordmåned for overnattingsbedriftene i nord, men økende smittetrykk både i Norge og i viktige utenlandsmarkeder medfører stor usikkerhet om den videre utvikling. Det er derfor behov for målretta tiltak i tiden som kommer er meldinga fra NHO i nord.

Tallene viser at Troms og Finnmark hadde en økning i antall overnattinger på 59 prosent sammenlignet med oktober 2020, mens det var en økning på 5 prosent sammenlignet med oktober 2019. Svalbard hadde en økning på 104 prosent sammenlignet med oktober 2020, mens det er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med oktober 2019.  Nordland hadde en økning i samlet antall overnattinger i oktober på 31 prosent sammenlignet med oktober 2020. I forhold til oktober 2019 er det en økning i overnattinger i Nordland på 4 prosent.

Les mer

Solid overnattingsøkning i september – men fortsatt nødvendig med tiltak

Det går rette veien for overnattingsbedriftene, men det er fortsatt nødvendig med målretta tiltak for å komme på samme nivå som før koronaen stengte ned landet. Det er meldinga fra NHO i nord.

Tallene viser at Troms og Finnmark hadde en økning i antall overnattinger på 50 prosent sammenlignet med september 2020, mens det var en økning på 8 prosent sammenlignet med september 2019. Svalbard hadde en økning på 56 prosent sammenlignet med september 2020, mens det er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med september 2019.  Nordland hadde en økning i samlet antall overnattinger i september på 56 prosent sammenlignet med september 2020. I forhold til september 2019 er det en økning i overnattinger i Nordland på 30 prosent. Les mer

Solid overnattingsøkning i august – men fortsatt nødvendig med tiltak

Det går rette veien for overnattingsbedriftene, men det er fortsatt nødvendig med målretta tiltak for å komme på samme nivå som før koronaen stengte ned landet. Det er meldinga fra NHO i nord.

Tallene viser at Troms og Finnmark hadde en økning i antall overnattinger på 25 prosent sammenlignet med august 2020, mens det var en nedgang på 11 prosent sammenlignet med august 2019. Svalbard hadde en økning på 52 prosent sammenlignet med august 2020, mens det er en nedgang på 35 prosent sammenlignet med august 2019.  Nordland hadde en økning i samlet antall overnattinger i august på 26 prosent sammenlignet med august 2020. Også i forhold til august 2019 er det en økning i overnattinger i Nordland, på 7 prosent. Les mer

Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2020

For 21. året på rad har NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge utarbeidet ”Nordnorsk Reiselivsstatistikk.” Siden 2019-utgaven er utgivelsen gjort i samarbeid med NHO Nordland og NHO Arktis.

Statistikken viser reiselivets økonomiske og sysselsettingsmessige betydning for Nord-Norge. I tillegg presenteres trafikkutvikling for sentrale aktører i den nordnorske reiselivsnæringen. NordNorsk Reiseliv har bidratt med finansiering av arbeidet med bearbeiding og utgivelse av statistikk for reiselivet i landsdelen.

Følgende samarbeidspartnere bidrar med finansiering av arbeidet med bearbeiding og utgivelse av statistikk for reiselivet i landsdelen: NordNorsk Reiseliv, NHO Nordland og NHO Arktis.

Last ned rapporten her.

Overnattingsnedgang i juli sammenlignet med 2020

Nordland hadde en nedgang i samlet antall overnattinger i juli på 1 prosent sammenlignet med juli 2020. Sammenlignet med juli 2019 er det en økning på 20 prosent. For Troms og Finnmark var det en nedgang på 9 prosent sammenlignet med juli 2020, mens det var en nedgang på 19 prosent sammenlignet med juli 2019. Svalbard hadde en økning på 1 prosent sammenlignet med juli 2020, mens det er en nedgang på 50 prosent sammenlignet med juli 2019. 

Les mer

God juni i Nordland, mens Troms og Finnmark og Svalbard sliter med å komme tilbake til normalen

Nordland hadde en økning i samlet antall overnattinger i juni på 42 prosent sammenlignet med juni 2020. Sammenlignet med juni 2019 er det en nedgang på 17 prosent. For Troms og Finnmark var det en økning på 15 prosent sammenlignet med juni 2020, mens det var en nedgang på 48 prosent sammenlignet med juni 2019. På tross av en økning på Svalbard med 65 prosent sammenlignet med juni 2020 representerer junitallene en nedgang på hele 74 prosent sammenlignet med juni 2019. 

Les mer

Fortsatt nedgang for overnattingsbedriftene i nord

106 343 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2021, er en nedgang på 34 557 overnattinger fra mars 2020.  Dette innebærer en nedgang på 25 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 6 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 87 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 67 prosent.

Les mer