Prosjekter og oppdrag

 

Intervju-undersøkelser

Vi har siden 2010 gitt bistand til gjennomføring av intervjuundersøkelser ved at vi ivaretar alle oppgaver med unntak av å lage spørsmålene og tolke svarene fra undersøkelsen. Dvs. at vi ivaretar all logistikk fra oversettelse og trykking av skjema til gjennomføring av intervjuer.

På kundelisten har vi Forskningsprosjektet Opplevelser i Nord. Les mer her:

NHO Arktis og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser / NordNorsk Reiseliv AS.

 

Administrativ bistand / Sekretariatsoppgaver

Administrativ bistand og ivaretakelse av sekretariatsfunksjoner er et av våre arbeidsområder.

Vi har i dag følgende løpende oppdrag:

Ta kontakt med Erik Joachimsen for tilbud.

 

Markedssjef til leie

Vi utfører tjenester som:

  • Markeds- og aktivitetsplaner
  • E-post database
  • Etablering og drift av hjemmesider
  • Utforming og utsendelse av nyhetsbrev
  • Drift av Facebook-grupper

Alternativt kan vi tilby Bli sjef i ditt eget marked, der vi lærer opp en ressursperson i din bedrift til å bli en bedre markedsfører

Kontakt Erik Joachimsen for diskusjon om muligheter, samt tilbud på våre tjenester.