Reiselivskonferansen onsdag 11. september 2019

Klikk på linkene for å se foredragene: 

Er destinasjonsselskapene skrudd sammen for å kunne møte fremtidens utfordringer?
Nestleder Jan-Erik Kristoffersen, NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge

Økt fokus på bærekraft og besøksforvaltning -Hva vil vi at turismen skal gjøre for oss?
Ann Heidi Hansen, prosjektleder for Nordland fylkeskommunes besøksforvaltningsprosjekt

Hvordan rigger destinasjonsselskapene seg for framtida?
Fra DMO (Destination Marketing Organisation) til DMMO (Destination Marketing and Management Organisation)Rådgiver Ann-Jorid Pedersen, Mimir

Hvordan møter Lillehammer fremtiden?
Daglig leder Ove Gjesdal, Visit Lillehammer

Nye fotturkonsepter i Nord-Norge Arctic Hike  v/ utvikler Ivar Haugen, Tromsø Safari

Hvalattraksjon i verdensklasse The Whale v/daglig leder Camilla Ilmoni, Andøy Reiseliv

Opplevelser for livet i den arktiske fjellheimenv/ salgs- og markedssjef Erik Jensen Liland,
Jakobsbakken Mountain Resort

N2 Fremtidens leverandører innen opplevelsesnæringen i Nord-Norgev/ prosjektleder Jørgen Bratting,  KUPA          

Nordland fylkeskommune som tilrettelegger for økt turisttrafikk v/ samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth, Nordland fylkeskommune

Globale utfordringer krever lokale løsninger  Adm. dir. Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv

Hvis spørsmål kontakt kristin.pettersen@nhoreiseliv.no