Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2016

For 17. år på rad har NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge utarbeidet «Nordnorsk Reiselivsstatistikk».
Statistikken viser reiselivets betydning for Nord-Norge direkte og indirekte, og med noen av de ringvirkninger næringen utløser.

Les mer

Økt campingtrafikk gir overnattingsvekst i juli

725 199 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2017, er en økning på 23 382 overnattinger fra juli 2016. Dette innebærer en økning på 3 prosent, mens Norge totalt er på samme nivå som i 2016. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 6 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 4 prosent.

Les mer

Trafikkvekst i Finnmark og Nordland i juni

526 139 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2017, er en økning på 16 607 overnattinger fra juni 2016.  Dette innebærer en økning på 3 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 4 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt tilsvarende økning.

Les mer

Økning i overnattings- trafikken i mai

255 958 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i mai 2017, er en økning på 12 508 overnattinger fra mai 2016.  Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 7 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent.

Les mer

Nedgang i overnattingstrafikken i april

191 441 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2017, er en nedgang på nesten 30 000 overnattinger fra april 2016.  Dette innebærer en nedgang på 13 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 5 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 2 prosent.

Les mer

Fortsatt fin trafikkøkning i nord

281 379 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i mars 2017, er en økning på 48 000 overnattinger fra mars 2016.  Dette innebærer en økning på 21 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på
1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 11 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 8 prosent.

Les mer

Utlendingene fyller nordnorske senger

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 15 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 9 prosent. 238 658 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2017, er en nedgang på nesten 1 000 overnattinger fra februar 2016. Dette innebærer en nedgang på 0,4 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 5,3 prosent.

Les mer

Rekordmange overnattinger i nord i 2016

3 713 787 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2016 er en økning på 293 000 overnattinger fra 2015 til 2016. Dette innebærer en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på  5 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 18 prosent fra 2015 til 2016. Den norske trafikken har økt med  4 prosent.

Les mer