Utenlandstrafikken fortsatt i vekst, nedgang i norsk trafikk

256 661 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mai 2018, er en økning på 703 overnattinger fra mai 2017.  Dette innebærer en økning på 0,3 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 5 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt tilsvarende økning. Les mer

Økt hotellomsetning i april

213 482 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2018, er en økning på 22 041 overnattinger fra april 2017.  Dette innebærer en økning på 12 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 1 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 3 prosent. Les mer

Fortsatt økning i utenlandstrafikken

252 149 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2018, er en nedgang på 29 230 overnattinger fra mars 2017.  Dette innebærer en nedgang på 10 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 5 prosent. Les mer

God februar for hotellene i nord

245 791 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2018, er en økning på 7 133 overnattinger fra februar 2017.  Dette innebærer en økning på 3 prosent, mens Norge totalt hadde tilsvarende økning. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 13 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 5 prosent. Les mer

Rekordår for overnattingsbedriftene i nord

3 879 970 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2017 er en økning på 166 183 overnattinger fra 2016 til 2017. Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 11 prosent fra 2016 til 2017. Den norske trafikken har økt med 1 prosent.   Les mer