Arktisk Kokk 2014 skal kåres!

Landsdelens beste kokk kåres under
Nordnorsk Storhusholdningsmesse i Bodø Spektrum onsdag 17. September.

Vi inviterer alle kokker med arbeidssted i Nord-Norge og Svalbard, samt Hurtigruten, til å delta i det 14de arktiske mesterskap for kokker.

Påmelding og informasjon: KLIKK HER

Påmeldingsfrist 22. juni 2014 kl. 24:00.

Jørn-Eirik Johnsen på mail; jorn.eirik.johnsen@nhoreiseliv.no eller telefon; 416 75 330

Overnattingsstatistikk for mars 2014

God mars for hotellene i nord

214 427 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2014, er en økning på nesten 20 000 overnattinger fra mars 2013 . Dette innebærer en økning på 10 prosent, mens Norge totalt har hatt en nedgang på 3 prosent. Les mer

Overnattingsstatistikk – Februar 2014

Økning i hotellenes utenlandstrafikk

185 033 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2014, er en økning  på nesten 9 000  overnattinger fra februar 2013 .  Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt har hatt en nedgang på 3 prosent. Les mer

Ny daglig leder konstituert

Styret i Reiseliv i Nord AS har konstituert Gunnar Nilssen som daglig leder i selskapet. 

Endringen skjer som en følge av at eierne, NHO Reiseliv Nord-Norge, ønsker et klarere skille mellom det næringspolitiske arbeidet som utføres av NHO Reiseliv Nord-Norge, og de aktiviteter og prosjekter som  er lagt til  Reiseliv i Nord AS. Gunnar Nilssen er etter eget ønske engasjert frem til 1. september 2014. Les mer