Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2019

For 20. år på rad har NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge utarbeidet ”Nordnorsk Reiselivsstatistikk.” Statistikken viser reiselivets betydning for Nord-Norge direkte og indirekte, og med noen av de ringvirkninger næringen utløser.

I tillegg presenteres trafikkutvikling for sentrale aktører i den nordnorske reiselivsnæringen. Følgende samarbeidspartnere bidrar med finansiering av arbeidet med bearbeiding og utgivelse av statistikk for reiselivet i landsdelen: Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og NordNorsk Reiseliv.

Last ned rapporten her.

Bråstopp i mars

140 900 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2020, er en nedgang på 139 423 overnattinger fra mars 2019.  Dette innebærer en nedgang på 50 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 55 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 62 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang i utenlandstrafikken på 51 prosent. Les mer

Full fart mot bråstopp i mars

288 153 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2020, er en økning på 29 511 overnattinger fra februar 2019.  Dette innebærer en økning på 11 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 13 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 21 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 15 prosent.

Les mer

God start på 2020

231 364 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i januar 2020, er en økning på 12 627 overnattinger fra januar 2019.  Dette innebærer en vekst på 6 prosent, mens Norge totalt har en økning på 9 prosent.

Les mer

Overnattingsrekord i nord i 2019

4 026 567 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2019 er en økning  på 184 565 overnattinger fra 2018 til 2019. Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 9 prosent fra 2018 til 2019. Den norske trafikken har økt ned med 2 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utenlandstrafikken på 6 prosent og en økning i den norske trafikken på 3 prosent.

Les mer

Overnattingsveksten flatet ut i november

228 516 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2019, er en økning på 2 924 overnattinger fra november 2018.  Dette innebærer en økning på 1 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 7 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 8 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 10 prosent. Les mer

Nordnorsk Markedsføringspris til Henriette Bismo Eilertsen

Prisen utdeles av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Jury er styret i samme forening.

 

Kriterier:

Prisen skal gå til en person, bedrift eller en organisasjon som har:

  • betydd mye for markedsføringen av Nord-Norge
  • vært en sterk bidragsyter til å markedsføre Nord-Norge i inn- og utland sett i et reiselivsperspektiv
  • hatt en positiv innflytelse og påvirkning i utviklingen av landsdelen
  • vært en positiv ambassadør for Nord-Norge

Les mer

Hotell- og campingvekst gir overnattingsrekord i oktober

259 148 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2019, er en økning på 21 549 overnattinger fra oktober 2018.  Dette innebærer en økning på 9 prosent, mens Norge totalt hadde en tilsvarende økning. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 27 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 13 prosent.

Les mer

Hotellvekst gir overnattingsrekord i september

292 475 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2019, er en økning på 6 661 overnattinger fra september 2018.  Dette innebærer en økning på 2 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 12 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 7 prosent.

Les mer