Solid campingøkning gir overnattingsrekord i august

 

558 912 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2019, er en økning på 34 267 overnattinger fra august 2018. Dette innebærer en økning på 7 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 9 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent.

Les mer

Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2018

For 19. år på rad har NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge utarbeidet ”Nordnorsk Reiselivsstatistikk.” Statistikken viser reiselivets betydning for Nord-Norge direkte og indirekte, og med noen av de ringvirkninger næringen utløser.

Les mer

Julitrafikken på nivå med rekordåret 2017

725 542 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2019, er en økning på 43 876 overnattinger fra juli 2018.  Dette innebærer en økning på 6 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 7 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt samme økning.

Les mer

Campingtrafikken øker mest i juni

534 332 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2019, er en økning på 18 454 overnattinger fra juni 2018. Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 5 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 3 prosent.

Les mer

Økning i hotelltrafikken i mai

266 839 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i mai 2019, er en økning på 10 178 overnattinger fra mai 2018. Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 5 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 3 prosent.

Les mer

Påsken ga nedgang for hotellene i april

198 342 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2019, er en nedgang på 15 762 overnattinger fra april 2018.  Dette innebærer en nedgang på 7 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 12 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent.

Les mer

Mars-rekord for overnattingsbedriftene i nord

280 323 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2019, er en økning på 28 174 overnattinger fra mars 2018.  Dette innebærer en økning på 11 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 17 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 2 prosent. Les mer

Fortsatt økning i overnattingstrafikken i nord

258 642 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2019, er en økning på 12 851 overnattinger fra februar 2018. Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 8 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 3 prosent.

– NHOs regiondirektør Ole Hjartøy registrerer at februar har vært en god måned for hotellene, campingplassene og hyttegrendene i nord, med fin vekst både i norsk og utenlandsk trafikk. – Det er spesielt gledelig å se at den gode veksten kommer hele landsdelen og Svalbard til gode, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 4 prosent, mens Norge som helhet er på samme nivå som fjoråret. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 4 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 1 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 15 prosent i februar, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en økning på 13 prosent sammenlignet med februar 2018, mens Norge som helhet har en medgang på 14 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 24 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 2 prosent.

Det har i årets første 2 måneder vært 477 379 overnattinger i landsdelen, hvilket er 20 744 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 20 prosent sammenlignet med februar 2018. Utenlandske gjestedøgn er økt med 20 prosent, mens norske gjestedøgn er økt med 21 prosent.

Februar-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 


Hovedpunkter i månedsstatistikken

• Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 15 prosent i februar 2019.

Derav:
• Nordland + 12 prosent
• Troms + 16 prosent
• Finnmark + 15 prosent

• Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 5 prosent i februar 2019.

Derav:
• Nordland + 9 prosent
• Troms + 2 prosent
• Finnmark + 7 prosent

• Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 8 prosent i februar 2019

Derav:
• Nordland + 22 prosent
• Troms + 3 prosent
• Finnmark + 4 prosent


“Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per februar 2019, mens Norge totalt har en nedgang på 1 prosent”


 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_februar_2019

Hotellgjestedognstatistikk_per_februar_2019_med_Svalbard_1


 Narvik Mountain Lodge
Foto: nmlodge.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Overnattingsveksten i nord flatet ut i 2018

3 842 002 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2018 er en nedgang  på 37 968 overnattinger fra 2017 til 2018. Dette innebærer en nedgang på 1 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 6 prosent fra 2017 til 2018. Den norske trafikken har gått ned med 5 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utenlandstrafikken på 2 prosent og en økning i den norske trafikken på 1 prosent.  Les mer