Reiselivskonferansen i Bodø 2017

NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge arrangerte «Reiselivskonferansen», en konferanse med næringspolitiske foredrag og debatt.

PROGRAM

Foredragene blir tilgjengelig etter hvert som foredragsholderne samtykker.

Tirsdag 19. september

Bodø – før og etter Stormen. Direktør Rolf Cato Raade, Stormen Konserthus

Kunnskapsbasert reiselivsutvikling – hva er det?
Oppsummering av forskningsprogrammet Opplevelser i Nord. Prosjektleder Einar Lier Madsen

Klyngeprosjektene Innovative Opplevelser og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser som møteplasser mellom reiselivsnæringen og FoU. Kort oppsummering av status.                                                                                                                            Prosjektleder Bård Jervan, Innovative Opplevelser og prosjektleder Børre Berglund, Arena Lønnsomme Vinteroppplevelser.

Bærekraftig reiseliv
Hvilke fortrinn har reiselivsproduktet – Made in Norway?  Adm. dir. Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv.

Grønn app for bedre klima  Daglig leder og eier Sophie Wiik, Too Good To Go Norge AS

Lofoten – utfordres i fht. bærekraft Reiselivssjef Elisabeth Dreyer, Destination  Lofoten

Nordland fylkeskommunes strategi for reiselivs- og opplevelsesnæringene med fokus på prosjektet Lofoten som besøks- og forvaltningsregime. Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø, Nordland fylkeskommune

Bodø – før og etter Stormen  Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm

Nordland fylkeskommunes strategi for reiselivs- og opplevelsesnæringene med fokus på prosjektet Lofoten som besøks- og forvaltningsregimeNy by – Ny flyplass – Ny reiselivsutvikling?
Prosjektleder Daniel Bjarmann-Simonsen, Bodø kommune

 

Kontaktperson: Kristin Pettersen  Telefon 917 69296