Reiselivskonferansen 2018

Reiselivskonferansen onsdag 19. september 2018

Foredrag blir tilgjengelig etter hvert som tillatelse blir gitt:

 • Hva gjør vi når alle vinder snur? (Siw Sandvik)
 • Hvordan rigger Visit Tromsø for den nye tid? (Chris Hudson)
 • Opplærings- og kompetansetiltak som strategisk verktøy i reiselivet på Svalbard (Ronny Brunvoll)
 • Reiselivsstatistikk for den nye tid (Dag Eivind Opstad)
 • Reiselivet – kommunenes beste venn (Kristin Krohn Devold)
 • Dagen da våre rutiner ble satt på prøve (Oddvar Bremseth)
 • Nytt kvalitetssikringssystem for opplevelsesbedriftene (Agnete Ryeng og Anne Grete Johansen)
 • Erfaringsbasert master i Reiselivsledelse (Arild Røkenes)
 • Vi dekker til fest (Petter Markussen)
 • Hvordan skape et godt læringsmiljø? (Gunnar Jensen)
 • Min motivasjon for å ta to fagbrev! (Iselin Olsson)
 • Nordisk mat og gastroturisme (Gaute Svensson)
 • SMAK-en av reiselivet (Natalie Lorentzen)
 • Hvordan skape identitet gjennom maten? (Bjørn Ylipää)

 

Vi sees neste år!