Om Reiseliv i Nord AS

Reiseliv i Nord AS (tidligere Arena Nord AS) er eid av regionforeningen NHO Reiseliv Nord-Norge sine medlemmer i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

NHO-R Nord-Norge har over 400 medlemmer, og er den største regionforeningen i Norge.

Reiseliv i Nord AS yter bistand til et vidt spekter av kunder innenfor det offentlige og til næringslivet.

Hvem jobber vi med?

  • NHO Reiseliv Nord-Norge
  • Enkeltbedrifter, sammenslutning av bedrifter eller organisasjoner innenfor reiseliv, kultur, idrett
  • Det offentlige

Vår kjernekompetanse

  • Møteplasser
  • Prosjektledelse
  • Statistikk
  • Kompetanseheving