Konferansen «Nord i Sør»

”Nord i Sør” er møteplassen for nordnorsk reiseliv, bedrifter, organisasjoner, kjedekontor, lokale og sentrale politikere, hvor Nord-Norges fremtid blir debattert.

Nord i Sør arrangeres hvert år primo januar, og er blitt en viktig arena, både faglig og sosialt. Arrangementet finner sted om bord på en av Hurtigrutene, som ligger til kai ved Akershus Festning.

Stake ut kursen

Innlegg og debatt under Nord i Sør skal stake ut kursen for en næring i vekst og sette aktuelle tema på dagsorden. Vi skal sikre at reiselivet i Nord-Norge tar del i veksten nordområdene står foran i de kommende år.

Både næring og politikere deltar

Nord i Sør har etablert seg som en konferanse med faglig høy kvalitet og er en stor suksess med lang venteliste hvert år. Deltagerne har bestått av omtrent halvparten næring og halvparten politikere, med blant annet svært stor oppslutning fra våre nordnorske stortingspolitikere.

Nordnorsk Markedsføringspris

Vi deler hvert år ut ”Nordnorsk Markedsføringspris” som går til en person eller en organisasjon som har:

 • Betydd mye for markedsføringen av Nord-Norge
 • Vært en sterk bidragsyter til å markedsføre Nord-Norge i inn- og utland sett i et reiselivsperspektiv
 • Hatt en positiv innflytelse og påvirkning i utviklingen av landsdelen
 • Vært en positiv ambassadør for Nord-Norge

Prisene har  gått til

 • 2015 Arne Trengereid
 • 2014 Arctic Race of Norway
 • 2013 Rica Hotels
 • 2012 Hurtigruten- minutt for minutt
 • 2011 NRK med Himmelblå
 • 2010 Finnmarksløpet
 • 2009 Ole D. Mjøs
 • 2008 Jonas Gahr Støre
 • 2007 Sverre Kjelsberg

Tidligere vinnere: Vegard Ulvang, Tove Karoline Knutsen og Tore Skoglund

Kontaktperson Kristin Pettersen mobil 917 69296