Nordnorsk Storhusholdningsmesse

ArenaNord2010_FB

NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge
arrangerer Nordnorsk Storhusholdningsmesse,
Nord-Norges største bransjetreff,
i Tromsø torsdag 20. september 2018.

Mer informasjon: KLIKK HER

Vi kårer Arktisk Kokk, Nord-Norges beste kokk.

Utdeling av prisen Arktisk Verdiskaping.

Arktisk Mattorg: Et eget område hvor småskalaprodusenter fra landsdelen får anledning til å stille ut og demonstrere egne småskalaprodukter.

Vi deler hvert år ut 1. 2. og 3. plass for beste stand.

Teknisk arrangør er:

MESSESELSKAPET AS
Kjøpmannsgata 8, 7013 Trondheim
Tlf: 73 80 97 57
Faks: 73 80 97 51
utleie@messeselskapet.no
www.messeselskapet.no

Kontakt

Kristin L. Pettersen, 917 69296