Nordnorsk Storhusholdningsmesse

ArenaNord2010_FB

NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge
arrangerer Nordnorsk Storhusholdningsmesse,
Nord-Norges største bransjetreff,
i Tromsø torsdag 17. september 2020.

Mer informasjon kommer.

Teknisk arrangør er:

MESSESELSKAPET AS
Kjøpmannsgata 8, 7013 Trondheim
Tlf: 73 80 97 57
Faks: 73 80 97 51
utleie@messeselskapet.no
www.messeselskapet.no

Kontakt Kristin L. Pettersen