Arena Nord blir Reiseliv i Nord

Eierne av Arena Nord AS har besluttet å endre firmanavn til Reiseliv i Nord AS.

Samtidig blir «Reiseliv i Nord» vårt nye varemerke for all vår virksomhet. Vårt halvårlige reiselivsmagasin har allerede hatt dette navnet i to år, og nå lanserer vi også vår nye hjemmeside reiselivinord.no – som du leser nå. Vi vil også gi ut regelmessige nyhetsbrev, og bruke «Reiseliv i Nord» i vår markedskommunikasjon.

Logoen er en «N» for Nord, med kompassrose og en pil som optimistisk peker oppover.

Reiseliv i Nord har et ko

mmersielt fokus for sin virksomhet. Vi selger tjenester til et vidt spekter av kunder. Den nye satsingen vi nå gjør, har som mål å gi oss enda flere kunder innenfor det markedet vi opererer i.

Vi håper du liker vår nye profil, og at du sender oss en mail for å få vårt nyhetsbrev.