Overnattingsstatistikk for mars 2014

God mars for hotellene i nord

214 427 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2014, er en økning på nesten 20 000 overnattinger fra mars 2013 . Dette innebærer en økning på 10 prosent, mens Norge totalt har hatt en nedgang på 3 prosent. Les mer