Overnattingsstatistikk for mars 2014

God mars for hotellene i nord

214 427 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2014, er en økning på nesten 20 000 overnattinger fra mars 2013 . Dette innebærer en økning på 10 prosent, mens Norge totalt har hatt en nedgang på 3 prosent.

Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på hele 24 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 7 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 28 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 13 prosent.

Campingnæringen har hatt en nedgang i trafikken på 33 prosent i mars, mens Norge totalt har en nedgang i campingtrafikken med 30 prosent.

Årsaken til at hotelltrafikken øker og campingtrafikken går ned skyldes hovedsakelig at påsken i 2013 (med unntak av 2. påskedag) var i mars, mens hele påsken i år var i april.

Det har i årets første 3 måneder vært 558 489 overnattinger i landsdelen, hvilket er 47 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 2 prosent i samme periode.

På de kommersielle overnattings-bedriftene på Svalbard var det 18 122 overnattinger i mars 2014, en økning på hele 49 prosent sammenlignet med mars 2013. Det har vært en økning i norske overnattinger med 50 prosent, samtidig som utenlandske overnattinger har økt med 46 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim i NHO Reiseliv Nord-Norge sier marstallene bekrefter den positive utviklingen av utenlandstrafikken til Nord-Norge i vintermånedene. – Det er også positivt å registrere at både Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard har hatt trafikkøkning i mars måned.

Marsstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge. Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

• Nord-Norge har en økning i antall hotellovernattinger på 24 prosent i mars 2014.

Derav:

  • Forretningstrafikk + 31 prosent
  • Ferie- og fritidstrafikk + 14 prosent
GS

“Nord-Norge har en økning på 10 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrehjem i mars 2014, mens Norge totalt har en nedgang på 3 prosent” 

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrehjem_per_mars_2014

Hotellgjestedognstatistikk__pr_mars_2014_med_Svalbard