Overnattingsstatistikk for juni 2014

God start på campingsommeren i nord

Ramberg Gjestegård www.ramberg-gjestegard.no
Ramberg Gjestegård
www.ramberg-gjestegard.no

 

 

 

 

 

 

490 321 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2014, er en økning på nesten 45 000 overnattinger fra juni 2013 . Dette innebærer en økning på 10 prosent, mens Norge totalt har hatt en økning på 6 prosent.

Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på 2 prosent, mens Norge som helhet har hatt en tilsvarende økning. Utenlandske hotellovernattinger i  Nord-Norge har en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 5 prosent.

Campingnæringen i Nord-Norge har hatt en økning i trafikken på hele 22 prosent i juni, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken med 12 prosent. Nordland øker med 20 prosent, Troms med 15 prosent, mens Finnmark har en økning i trafikken til campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem på hele 39 prosent.

Det har i årets første 6 måneder vært 1 457 480 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 108 000 flere enn fjorårets antall.   Dette er en økning på 8 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 12 561 overnattinger i juni 2014, en økning på 4 prosent sammenlignet med juni 2013. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 36 prosent, mens norske overnattinger har hatt en nedgang på 5 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, er svært tilfreds med at også junitallene er positive for reiselivsbedriftene i nord. – Det er spesielt hyggelig å registrere at campingnæringen har hatt en god vekst i samtlige fylker, sier Solheim.

 

Junistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge. Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken:

 

Nord-Norge har en økning i antall overnattinger på 10 prosent i juni 2014.

Derav:

   Hoteller  + 2 prosent

   Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem + 22 prosent                      

 

Nord-Norge har en økning på  10 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i juni 2014, mens Norge totalt har en økning på på 6 prosent”

 

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_juni_2014

Hotellgjestedognstatistikk__pr_juni_2014_med_Svalbard

 

Geir Solheim
Geir Solheim