Reiseliv i Nord med stort oppdrag for Finnmarksløpet

Gunnar Nilssen leies ut som
daglig leder for Finnmarksløpet

Medeier og styrerepresentant i Finnmarksløpet AS, Gunnar Nilssen, leies ut fra Reiseliv i Nord AS som daglig leder for Finnmarksløpet fram til april 2015.

Svanhild Pedersen har hatt jobben som daglig leder de siste tre årene, men hadde sin siste arbeidsdag 31. august.
– Vi velger en midlertidig løsning med Gunnar Nilssen frem til neste års løp er avviklet, sier styreleder Per Aronsen. Styret har strukturendringer i tankene når det går for denne midlertidige løsningen. – Finnmarksløpet er i en prosess hvor man ser på muligheten til å omstrukturere driftsform. Dette vil være en krevende prosess. Vi velger derfor å bruke litt lengre tid på å finne den rette lederen for løpet, meddeler Aronsen, som er glad for at Nilssen har sagt ja til å drive selskapet denne vinteren. – Gunnar kjenner løpet svært godt. Han har vært med som medeier og styrerepresentant siden 2001, og hvert år jobber han adskillige dugnadstimer rundt avviklingen av arrangementet.

Gunnar Nilssen jobber til daglig som leder for Reiseliv i Nord AS.  – Fra noen timer i uka den første tiden, vil omfanget av engasjementet øke jevnt og trutt fram mot tilnærmet heltid de siste ukene før arrangementet, forteller Nilssen som ser frem til å ha hovedansvaret. – Finnmarksløpet er et fantastisk arrangement. I ryggen har jeg ca 600 frivillige i tillegg til tre rutinerte ansatte på kontoret. Sammen skal vi sørge for å tidenes løp i VM-året 2015, fastslår Gunnar Nilssen.