Rekordsommer for hotellene i nord

596 589 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2014, er en økning på vel 70 000 overnattinger fra  juli  2013. Dette innebærer en økning på 13 prosent, mens Norge totalt har hatt en økning på 5 prosent.  Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på 13 prosent, mens Norge som helhet har hatt økning på 6 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 8 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 6 prosent.  Norske hotellovernattinger  på hotellene i landsdelen har økt med 17 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 6 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 16 prosent i juli, mens Norge som helhet har en økning på 6 prosent.

Campingnæringen i Nord-Norge har hatt en økning i trafikken på 14 prosent i juli, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken med 4 prosent. Utenlandstrafikken har økt med 16 prosent, mens den norske trafikken har økt med 12 prosent.

Det har i årets første 7 måneder vært 2 054 069 overnattinger i landsdelen, hvilket er nesten 179 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 10 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning  på 2 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 15 907 overnattinger i juli 2014, en økning på 17 prosent sammenlignet med juli 2013. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 92 prosent, mens norske overnattinger har hatt en nedgang på 8 prosent.

GS


      “Nord-Norge har en økning på 13 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i juli 2014, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent”

 

 

 

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, er svært tilfreds med sommertrafikken til reiselivsbedriftene i nord. – Hotellene i nord har hatt sin nest beste juli noen sinne og aldri før  har så mange nordmenn besøkt  de nordnorske hotellene, sier Solheim. 

Julistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Han kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_juli_2014 Hotellgjestedognstatistikk__pr_juli_2014_med_Svalbard

Hotellgjestedognstatistikk__pr_juli_2014_med_Svalbard