Rekordsommer for hotellene i nord

447 295 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2014, er en økning på nesten 43 000 overnattinger fra august 2013 . Dette innebærer en økning på 11 prosent, mens Norge totalt har hatt en økning på 7 prosent.

Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på 19 prosent, mens Norge som helhet har hatt økning på 7 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 29 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 12 prosent.

Norske hotellovernattinger på hotellene i landsdelen har økt med 15 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 22 prosent i august, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent.

Campingnæringen i Nord-Norge har hatt en nedgang i trafikken på 1 prosent i august, mens Norge totalt har en økning i camping- trafikken med 7 prosent. Utenlandstrafikken har økt med 8 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 7 prosent.

Det har i årets første 8 måneder vært 2 501 364 overnattinger i landsdelen, hvilket er over 221 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 10 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 3 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 15 002 overnattinger i august 2014, en økning på 10 prosent sammenlignet med august 2013. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 61 prosent, mens norske overnattinger har hatt en nedgang på 6 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, er svært tilfreds med sommertrafikken til reiselivsbedriftene i nord. – Hotellene i nord har samlet hatt sin beste august noen sinne og med en fin økning i både belegget og losjiomsetningen i forhold til tidligere år, sier Solheim.

 

GS

      “Nord-Norge har en økning på 11 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og
vandrerhjem i august 2014, mens Norge totalt har en økning på 7 prosent”

 


Hovedpunkter i månedsstatistikken:

• Nord-Norge har en økning i antall overnattinger på 11 prosent i august 2014.
Derav:
Hotell + 19 prosent + 43 800 gjestedøgn
Camping – 1 prosent -1 000 overnattinger  

Auguststatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Han kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_august_2014

Hotellgjestedognstatistikk__pr_august_2014_med_Svalbard