Pressemelding vedrørende Sjakk OL i Tromsø

NHO Troms og Svalbard og NHO Reiseliv Nord-Norge har bistått medlemsbedriftene i Tromsø med flere problemstillinger knyttet til oppgjøret etter Sjakk OL 2014.

NHO Troms og NHO Reiseliv Nord-Norge synes det er kritikkverdig at Tromsø kommune, som eier 90 prosent av Sjakk OL 2014 AS, ikke tar det ansvaret som en eier bør ta ved slike arrangement. Sjakk OL i Tromsø bar preg av et spleiselag, men i ettertid er hele ansvaret og sluttregningen skjøvet over på næringslivet og overnattingsbedriftene i Tromsø. Tromsø kommunes passivitet gjør hotellene til de største taperne.

Både kommunen og næringslivet har bidratt med mange millioner kroner i støtte fram til arrangementsstart i juli 2014. Tromsø kommune opplyser at de har bidratt med 6 millioner kroner, samtidig som hotellene har bidratt med over 5 millioner i form av rabatter.

Omdømmet til Tromsø som arrangementsby er etter dette sterkt svekket. En enighet mellom kommune og næringsliv er derfor viktig å få på plass snarest mulig for å rette opp et negativt inntrykk.

Tromsø by vil arbeide for å få store og viktige arrangementer også i fremtiden, men er avhengig av god anseelse for å oppnå resultater. NHO/NHO Reiseliv anmoder derfor våre politikere til å tenke seg om en gang til. Dette bør ikke være en partipolitisk debatt, snarere en erkjennelse av at en kommune ikke kan opptre på denne måten.

NHO/NHO Reiseliv stiller også spørsmålet om hvem som i framtiden vil gå inn i denne type selskaper, enten som ansatt, samarbeidspartner, sponsor eller i styre-sammenheng.

NHO Troms og Svalbard og NHO Reiseliv Nord-Norge oppfordrer Tromsø kommune til å gå i dialog med næringslivet for sammen å finne fram til en løsning alle parter kan være tjent med.

Tromsø, 5. november 2014    

 

NHO Reiseliv Nord-Norge        
Geir Solheim
Mobil 93 43 45 47
     

NHO Troms og Svalbard    
Ann-Kristin Edvardsen                                                              .
NHO Reiseliv Lokallag Tromsø
Poul Henrik Remmer