Trafikkveksten har avtatt i september

227 287 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i september 2014, er en økning på nesten 5 400 overnattinger fra  september 2013 . Dette innebærer en økning på 2 prosent, mens Norge totalt har hatt en økning på 8 prosent.                                                (Foto: nrk.no)

Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på 4 prosent, mens Norge som helhet har hatt økning på 7 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en nedgang på 2 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 11 prosent.  Norske hotellovernattinger i landsdelen har økt med 5 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 6 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 8 prosent i september, mens Norge som helhet har en økning på 9 prosent.

Campingnæringen i Nord-Norge har hatt en nedgang i trafikken på 3 prosent i september, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken med 10 prosent. Utenlandstrafikken har økt med 3 prosent, mens den norske trafikken har økt med 4 prosent.

Det har i årets første 9 måneder vært 2 728 651 overnattinger i landsdelen, hvilket er nesten 227 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 4 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 8 821 overnattinger i september 2014, en økning på 18 prosent sammenlignet med september 2013. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 68 prosent, mens norske overnattinger har hatt en nedgang på 8 prosent.

GS


Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, registrerer at den gode veksten hittil i år har avtatt i  september. – Det er imidlertid hyggelig å registrere at Svalbard og Finnmark har hatt en svært positiv utvikling. 2014 vil bli et meget godt år for overnattings-bedriftene i landdelen, konkluderer Solheim.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall overnattinger på  2 prosent i september 2014.
Derav:

  • Hotell      + 4 prosent          + 7 300 gjestedøgn
  • Camping  – 3 prosent            -1 900 overnattinger

“Nord-Norge har en økning på 9 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per september 2014, mens Norge totalt har en økning på  4 prosent”

Septemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale: