Rekordmange overnattinger i nord i 2014

3,230 millioner overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2014 er en økning på 245 000 overnattinger fra 2013 til 2014. Dette innebærer en økning på 8 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 3 prosent. Utlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 12 prosent fra 2013 til 2014. Den norske trafikken har økt med 7 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utlandstrafikken på 6 prosent og en økning i den norske trafikken på 3 prosent. 

Bilde av Vesterålen Sjøhus, Sortland. Foto: Vesterålen Sjøhus.

Hotellene i landsdelen har i 2014 en økning i ferie-/fritidstrafikken på 8 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 5 prosent. Utlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med 13 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 7 prosent.

På campingplassene og hyttegrendene har det vært en økning på 6 prosent fra 2013 til 2014, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

Utlandstrafikken til de nordnorske overnattingsbedriftene har i desember 2014 en økning på 7 prosent i forhold til desember 2013, mens Norge som helhet hadde en økning på 9 prosent.

På de kommersielle overnattings-bedriftene på Svalbard var det i 2014  115 490 overnattinger, en økning på 21 prosent fra 2013. Norske overnattinger økte med 11 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med hele 68 prosent.

GS

 Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, kommenterer at de nordnorske hotellene har hatt sitt beste år noensinne. – Det er positivt å registrere at så vel ferie- og fritidstrafikken som forretningstrafikken viser en positiv utvikling på slutten av året, sier Solheim.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall overnattinger på 3 prosent i desember 2014.

Hotell  + 8 prosent
+ 9300 gjestedøgn

Camping – 28 prosent
– 5700 overnattinger                       

“Nord-Norge har en økning på 8 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem i 2014, mens Norge totalt har en økning på  3 prosent”

Desemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__pr_desember_2014_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_desember_2014