Svalbard og Finnmark økte mest i februar

201 668 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2015, er en økning på nesten 17 000 overnattinger fra februar 2014. Dette innebærer en økning på 9 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 4 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i trafikken på 11 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utlandstrafikken på 7 prosent. Norske hotellovernattinger i landsdelen har økt med 12 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 7 prosent i februar, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene  i  Nord-Norge har en nedgang i trafikken på 2 prosent i februar, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken med 2 prosent. Utlandstrafikken har gått ned med 3 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 2 prosent.

Det har i årets første 2 måneder vært 362 996 overnattinger i landsdelen, hvilket er knapt 19 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 6 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 10 124 overnattinger i februar 2015, en økning på hele 41 prosent sammenlignet med februar 2014. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på 96 prosent, mens norske overnattinger har hatt en økning på 28 prosent.


GS

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, forklarer den gode veksten med at det fortsatt er en positiv utvikling i ferie- og fritidstrafikken til Nord-Norge. – Dette er spesielt viktig i en periode der forretningstrafikken viser en nedadgående tendens. Det er i februar spesielt gledelig å registrere at også Finnmark nå tar del i veksten innenfor ferie- og fritidsmarkedet, avslutter Solheim.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall overnattinger på 9 prosent i februar 2015. Derav:

  • Finnmark + 19 prosent
    Troms + 8 prosent
    Nordland + 6 prosent

 “Nord-Norge har en økning på 6 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per februar 2015, mens Norge totalt har en økning på  5 prosent”

Januar-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig statistikknett for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale: