Charterfond Nord-Norge

VG omtalte nylig  Charterfond Nord-Norge. Dette er en viktig satsing for Nord-Norge, med mange aktører involvert i utviklingen av fondet: De tre nordnorske fylkeskommunene, hotellkjedene, Hurtigruten, NordNorsk Reiseliv, Avinor og med NHO Reiseliv Nord-Norge / Reiseliv i Nord AS som prosjektleder.

Les mer om hvordan turoperatører kan gjøre seg nytte av Charterfond Nord-Norge i siste utgave av Reiseliv i Nord-magasinet (side 16)

Her finner du retningslinjene for Charterfond Nord-Norge (NordNorsk Reiseliv – nordnorge.com)

Les VG-artikkelen her