God april for overnattingsbedriftene

187.225 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2015, er en økning på nesten 18.000 overnattinger fra april 2014.  Dette innebærer en økning på 10 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 6 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i trafikken på 17 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 10 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge er på samme nivå som 2014, mens Norge som helhet har en økning i utlandstrafikken på 20 prosent.  Norske hotellovernattinger i landsdelen har økt med 20 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 19 prosent i april, mens Norge som helhet har en økning på 15 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang i trafikken på 5 prosent i april, mens Norge totalt har en nedgang i campingtrafikken på 3 prosent. Utlandstrafikken har gått ned med 10 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 3 prosent.

Det har i årets første 4 måneder vært 781.550 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 53.000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 7 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 16.655 overnattinger i april 2015, en økning på 21 prosent sammenlignet med april 2014. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 142 prosent, mens norske overnattinger har hatt en økning på 6 prosent. 

Avdelingsdirektør Geir Solheim,

NHO Reiseliv Nord-Norge, kommenterer at Nord-Norge også i april har en mer positiv utvikling enn Norge som helhet.– I tillegg til en fortsatt positiv utvikling av ferie- og fritidstrafkken, er det hyggelig å registrere at forretningstrafikken viser en fin økning i april i alle fylkene og på Svalbard, avslutter Solheim

GS

Aprilstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 

 

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall overnattinger på 10 prosent i april 2015. Derav:

  • Nordland + 17 prosent
  •  Troms + 1 prosent
  •   Finnmark + 14 prosent

 “Nord-Norge har en økning på 7 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per april 2015, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent”


April-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig statistikknett for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__pr_april_2015_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_april_2015

Foto: Destination Harstad  
Røkenes Gård og Gjestehus, Harstad