Rekordmai for overnattings- bedriftene i nord

Det har aldri tidligere vært registrert flere overnattinger i Nord-Norge i mai måned. Hovedårsaken til dette er en økning i hotellenes ferie- og fritidstrafikk på hele 18 prosent.

253.872 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mai 2015, er en økning på nesten 15.000 overnattinger fra mai 2014.  Dette innebærer en økning på 6 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 3 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i trafikken på 8 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 17 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utlandstrafikken på 12 prosent.  Norske hotellovernattinger i landsdelen har økt med 6 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 5 prosent i mai, mens Norge som helhet har en økning på 0,4 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning i trafikken på 3 prosent i mai, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken på 2 prosent. Utlandstrafikken har gått ned med 7 prosent, mens den norske trafikken har økt med 11 prosent.

Det har i årets første 5 måneder vært 1.035.422 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 68.000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 7 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 12.081 overnattinger i mai 2015, en økning på 9 prosent sammenlignet med mai 2014. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 20 prosent, mens norske overnattinger har hatt en økning på 1 prosent.

Avdelingsdirektør i NHO Reiseliv Nord-Norge, Geir Solheim, kommenterer at det fortsatt er en mer positiv utvikling av overnattingstrafikken til Nord-Norge og Svalbard enn landet som helhet. – I mai er det spesielt hyggelig å å registrere at ferie- og fritidstrafikken viser en fin økning i alle fylkene og på Svalbard, avslutter Solheim.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall hotellgjestedøgn på 8 prosent i mai 2015. Derav:

  • Kurs og konferanse: + 7 prosent
  • Yrkestrafikk:              – 0,3 prosent
  • Ferie- og fritid:          + 18 prosent

«Nord-Norge har en økning på 7 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per mai 2015, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent»

Fra og med denne utgaven publiserer vi også grafer som viser utviklingen hittil i år og per måned for de siste fem årene.
Klikk på grafene under for å se trender for mai måned og for perioden januar – mai for årene 2011 – 2015:

Maistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Foto: kongsfjord-gjestehus.no