God juni for hotellene i nord

Hotellene i de nordnorske fylkene og på Svalbard har hatt en god juni måned, mens campingnæringen ser ut til å være berørt av det dårlige juniværet.

492.353 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2015, er en økning på 2.000 overnattinger fra juni 2014. Dette innebærer en økning på 0,4 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 3 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i trafikken på 9 prosent, mens Norge som helhet hadde tilsvarende økning. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 7 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utlandstrafikken på 10 prosent. Norske hotellovernattinger i landsdelen har økt med 18 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 8 prosent. Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 6 prosent i juni, mens Norge som helhet har en økning på 13 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang i trafikken på 10 prosent i juni, mens Norge totalt har en nedgang i campingtrafikken på 2 prosent. Utlandstrafikken har gått ned med 5 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 16 prosent.

Det har i årets første 6 måneder vært 1.527.775 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 70.000 flere enn fjorårets antall.   Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 13.484 overnattinger i juni 2015, en økning på 7 prosent sammenlignet med mai 2014. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 49 prosent, mens norske overnattinger har gått ned med 10 prosent.

 Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, registrerer at hotelltrafikken til Nord-Norge fortsatt har en positiv utvikling. –Når det gjelder svake tall for campingnæringen kan dette ha en sammenheng med dårlig vær i juni, avslutter Solheim.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall hotellgjestedøgn på 9 prosent i juni 2015. Derav:

  • Kurs og konferanse: + 4 prosent
  • Yrkestrafikk:              +  1 prosent
  • Ferie- og fritid:          + 13 prosent

«Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per juni 2015, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent»

Nedenfor finner du grafer som viser utviklingen hittil i år og per måned for de siste fem årene.
Klikk på grafene under for å se trender for juni måned og for perioden januar – juni for årene 2011 – 2015:

Totalt_antall_overnattinger_juni_maned_2011-2015
Totalt_antall_overnattinger_per_juni_maned_2011-2015

Junistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.
Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_juni_2015

Hotellgjestedognstatistikk__pr_juni_2015_med_Svalbard

Foto: Thon Hotel Brønnøysund – www.thonhotels.no