Beste juli noen gang for hotellene i nord

Aldri før har nordnorske hoteller hatt flere gjestedøgn i juli måned. Campingtrafikken har en liten nedgang i fht. juli 2014, mest sannsynlig grunnet dårlig vær.

620.855 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i juli 2015, er en økning på vel 22.000 overnattinger fra juli 2014.  Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 5 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i trafikken på 9 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 13 prosent. Ferie- og fritidsgjestedøgn i Nord-Norge har økt med 11 prosent, mens Norge som helhet har en økning i antall ferie- og fritidsgjestedøgn på 18 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 7 prosent i juli, mens Norge som helhet har en økning på 15 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang i trafikken på 2 prosent i juli, mens Norge totalt har en tilsvarende nedgang i camping- trafikken. Utlandstrafikken har økt med 1 prosent, mens den norske campingtrafikken har gått ned med 5 prosent.

Det har i årets første 7 måneder vært 2.148.630 overnattinger i landsdelen, hvilket er nesten 95.000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 15.692 overnattinger i juli 2015, en nedgang på 1 prosent sammenlignet med juli 2014. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på 14 prosent, mens norske overnattinger har gått ned med 12 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, sier at de gode julitallene bekrefter de mange positive oppslagene om sommertrafikken til Nord-Norge. – I og med at det fortsatt er ledig kapasitet er det viktig med forsterket innsats i produktutvikling og markedsføring av den nordnorske sommeren, konkluderer Solheim.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall hotellgjestedøgn på 9 prosent i juli 2015. Derav:

  • Kurs og konferanse: + 71 prosent
  • Yrkestrafikk:              – 6 prosent
  • Ferie- og fritid:          + 11 prosent

«Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per juli 2015, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent»

NB!
Vi gjør oppmerksom på at tyske bussgrupper er  feilført som norske gjester på Magerøya i juni og juli. Dette medfører store feil i nasjonalitetsfordelingen i Finnmark og i Nord-Norge som helhet.

Klikk på grafene under for å se trender for juli måned og for perioden januar – juli for årene 2011 – 2015:

 

Totalt_antall_overnattinger_juli_maned_2011-2015

 

 

Totalt_antall_overnattinger_per_juli_maned_2011-2015

Julistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.
Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_juli_2015
Hotellgjestedognstatistikk__pr_juli_2015_med_Svalbard

 

Foto: Lauklines Kystferie, Kattfjorden, Tromsø (lauklines.no)