Beste september noen sinne for overnattings- bedriftene i nord

Flere turister både fra utlandet og Norge bidrar til en svært positiv september måned for hotell- og campingnæringen i nord.

248.627 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2015, er en økning på vel 21.000 overnattinger fra september 2014. Dette innebærer en økning på 9 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 4 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i trafikken på 9 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.  Ferie- og fritidsgjestedøgn i Nord-Norge har økt med 20 prosent, mens Norge som helhet har en økning i antall ferie- og fritidsgjestedøgn på 16 prosent.  De nordnorske hotellenes utlandstrafikk har økt med 18 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utlandstrafikken på 13 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 4 prosent i september, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning i trafikken på 10 prosent i september, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent. Utlandstrafikken har økt med 12 prosent, mens den norske campingtrafikken har økt med 9 prosent.

Det har i årets første 9 måneder vært 2.843.741 overnattinger i landsdelen, hvilket er nesten 115.000 flere enn fjorårets antall.   Dette er en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 10.298 overnattinger i september 2015, en økning på 17 prosent sammenlignet med september 2014. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 62 prosent, mens norske overnattinger økt med 2 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, konkluderer med at september har vært en svært god måned for både hotell- og campingnæringen i nord. – Årsaken til dette skyldes en positiv utvikling av ferie- og fritidstrafikken, men det er også hyggelig å konstatere at forretningstrafikken igjen øker i Nord-Norge, sier Solheim.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall hotellgjestedøgn på 9 prosent i september 2015. Derav:

  •    Nordland.   +  8 prosent
  •    Troms         +   6 prosent
  •    Finnmark   + 16 prosent

«Nord-“Nord-Norge har en økning på 4 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per september 2015, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent”


Klikk på grafene under for å se trender for september måned og for perioden januar – september for årene 2011 – 2015:

Totalt_antall_overnattinger_september_maned_2011-2015
Totalt_antall_overnattinger_per_september_maned_2011-2015

Septemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.
Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at SSB nå har korrigert for at utenlandske bussturister på Magerøya var feilført som norske gjester i juni, juli og august.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Vega Havhotell
Foto: havhotellene.no