Rekordmange overnattinger i nord i 2015

3 420 680 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2015 er en økning på 190 000 overnattinger fra 2014 til 2015. Dette innebærer en økning på 6 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 4 prosent fra 2014 til 2015. Les mer