Svært god februar for overnattingsbedriftene i nord

239 610 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2016, er en økning på nesten 38 000 overnattinger fra februar 2015. Dette innebærer en økning på 19 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 7 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i trafikken på 17 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 8 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på hele 39 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 19 prosent. Norske hotellovernattinger i landsdelen har økt med 10 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 17 prosent i februar, mens Norge som helhet har en økning på 10 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning i trafikken på 30 prosent i februar, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken med 3 prosent. Utenlandstrafikken har økt med hele 41 prosent, mens den norske trafikken har økt med med 22 prosent.

Det har i årets første to måneder vært 429 037 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 66 000 flere enn fjorårets antall.  Dette er en økning på 18 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 11 803 overnattinger i februar 2016, en økning på 17 prosent sammenlignet med februar 2015. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på 6 prosent, mens norske overnattinger har hatt en økning på 21 prosent.

Regiondirektør Christian Chramer, NHO Troms og Svalbard, sier at tallene bekrefter at Nord-Norge er et svært populært reisemål om vinteren. – Det er spesielt gledelig å registrere at økningen er jevnt fordelt i hele landsdelen, samt at også campingnæringen har hatt en svært god februar, avslutter Chramer.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall hotellgjestedøgn på 17 prosent i februar 2016. Derav:

  •    Nordland    +  12 prosent
  •    Troms         +  19 prosent
  •    Finnmark   + 17prosent

“Nord-Norge har en økning på 18 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per februar 2016, mens Norge totalt har en økning på 3 prosent”


Klikk på grafene under for å se trender for februar måned og for perioden januar – februar for årene 2012 – 2016:

Totalt_antall_overnattinger_per_februar_2012-2016
Totalt_antall_overnattinger_februar_2012-2016

 

Februarstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Scandic Vadsø
Foto: scandichotels.no