Svak vekst men flere utlendinger i mars

233 344 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2016, er en økning på nesten 2 000 overnattinger fra mars 2015.  Dette innebærer en økning på 1 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 4 prosent.

Hotellene i landsdelen har nedgang på 3 prosent fra tilsvarende måned i fjor, mens Norge som helhet har uendret trafikk. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på hele 34 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 14 prosent.  Norske hotellovernattinger i landsdelen har nedgang på 12 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 4 prosent.

Hotellene i landsdelen har en nedgang i losjiomsetningen på 8 prosent i mars, mens Norge som helhet har en nedgang på 6 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning i trafikken på 18 prosent i mars, noe som er likt med landet for øvrig. Utlandstrafikken har økt med hele 36 prosent, mens den norske trafikken har økt med 11 prosent.

Regiondirektør Målfrid Baik, NHO Finnmark, sier at tallene viser at utenlandstrafikken blir stadig viktigere for reiselivet vinterstid. – Det er gledelig å se at campingnæringen har hatt en god mars til tross for en tidlig påske, avslutter Baik.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i totaltrafikken på 1 prosent i mars 2016. . Derav:

  •    Nordland    –  4 prosent
  •    Troms         +  8prosent
  •    Finnmark   – 4 prosent

“Nord-Norge har en økning på 11 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per mars 2016, mens Norge totalt har en økning på 3 prosent”


Klikk på grafene under for å se trender for mars måned og for perioden januar – mars for årene 2012 – 2016:

Per_mars_maned

Marsstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon.
Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Thon Nordlys Hotell
Foto: thonhotels.no