Fantastisk april for overnattingsbedriftene i nord

221 165 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i april 2016, er en økning på nesten 34 000 over- nattinger fra april 2015.  Dette innebærer en økning på 18 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 3 prosent.

Hotellene i landsdelen har økning på 25 prosent fra tilsvarende måned i fjor, mens Norge som helhet har en økning på 10 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på hele 42 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 7 prosent.  Norske hotellovernattinger i landsdelen har økning på 23 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 11 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 22 prosent i april, mens Norge som helhet har en økning på 11 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang i trafikken på 4 prosent i april, mens Norge som helhet har en nedgang på 16 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i nord har økt med16 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 13 prosent.

Det har i årets første fire måneder vært 853 546 overnattinger i landsdelen, hvilket er knapt 102 000 flere enn fjorårets antall.   Dette er en økning på 13 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 17 248 overnattinger i april 2016, en økning på 3 prosent sammenlignet med april 2015. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på 8 prosent, mens norske overnattinger har hatt en økning på 2 prosent.

Regiondirektør Christian Chramer, NHO Troms og Svalbard, sier at tallene viser at Nord-Norge har en svært positiv utvikling både innen ferie- og fritidsmarkedet og innen forretningsreisemarket. – Det er spesielt gledelig å registrere den store økningen i utenlandstrafikken i hele landsdelen og på Svalbard, avslutter Chramer.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i totaltrafikken på 25 prosent i april 2016.
Derav:

  • Nordland    + 22 prosent
  • Troms         + 30 prosent
  • Finnmark   + 20 prosent

 

Nord-Norge har en økning antall utenlandske hotellovernattinger på 42 prosent i april 2016.
Derav
:

  • Finnmark + 20 prosent
  • Troms       + 43 prosent
  • Nordland + 61 prosent

 

NB! Det gjøres oppmerksom på at det i 2015 var påskeferie den første uka i april, mens det i 2016 var påske i mars.

Klikk på grafene under for å se trender for april måned og for perioden januar – april for årene 2012 – 2016:

Aprilstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon.
Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Hav og Fjell, Ringvassøya, Karlsøy kommune
Foto: tripadvisor.com