Streiken ga færre hotellovernattinger i mai

243 450 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mai 2016, er en nedgang på nesten 11 000 overnattinger fra mai 2015.  Dette innebærer en nedgang på 4 prosent, mens Norge totalt hadde tilsvarende nedgang.

Hotellene i landsdelen har nedgang på 7 prosent fra tilsvarende måned i fjor, mens Norge som helhet har nedgang på 6 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 3 prosent.  Norske hotellovernattinger i landsdelen har en nedgang på 9 prosent, mens Norge som helhet har en tilsvarende nedgang.

Hotellene i landsdelen har en nedgang i losjiomsetningen på 7 prosent i mai, mens Norge som helhet har en nedgang på 4 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning i trafikken på 3 prosent i mai, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i nord har økt med 15 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 7 prosent.

Det har i årets første fem måneder vært 1 126 996 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 91 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 11 970 overnattinger i mai 2016, en nedgang på 1 prosent sammenlignet med mai 2015. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på 22 prosent, mens norske overnattinger har hatt en nedgang på 8 prosent.

Regiondirektør Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland, sier at tallene viser at Nord-Norge i likhet med resten av landet har hatt nedgang i mai grunnet hotellstreiken. – Det er imidlertid positivt å registrere at økt utenlandstrafikk til campingplassene og hyttegrendene bidrar til at camping-trafikken har gått opp i mai, sier Hjartøy.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i antall hotellovernattinger på 9 prosent i mai 2016.
Derav:

  • Kurs- og konferanse 0 prosent
  • Yrkestrafikk – 9 prosent
  • Ferie- og fritid – 8 prosent

“Nord-Norge har en økning på 9 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per mai 2016, mens Norge totalt har en økning på 1 prosent”

Klikk på grafene under for å se trender for mai måned og for perioden januar – mai for årene 2012 – 2016:

Maistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig Statistikknett for mer informasjon.
Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.
SSB gjør oppmerksom på at streiken gjør tallene for kapasitet usikre.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Støtt Brygge, Meløy kommune
Foto: visithelgeland.com