God juni i nord

509 532 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2016, er en økning på vel 17 000 overnattinger fra juni 2015.  Dette innebærer en økning på 3 prosent, mens Norge totalt hadde tilsvarende økning.

Hotellene i Nord-Norge har en økning på 5 prosent fra tilsvarende måned i fjor, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 12 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 11 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 3 prosent i juni, mens Norge som helhet er på samme nivå som i 2015.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 1 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene har økning på 3 prosent, mens den norske trafikken er på samme nivå som i 2015.

Det har i årets første seks måneder vært 1 636 528 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 108 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 7 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 15 378 overnattinger i juni 2016, en økning på 14 prosent sammenlignet med juni 2015. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 42 prosent, mens norske overnattinger har hatt en nedgang på 6 prosent.

Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Finnmark, sier det er hyggelig å registrere at den positive trafikkutviklingen til Nord-Norge og Svalbard vedvarer. – Mens Norge har en økning i antall samlede overnattinger på 2 prosent i årets første 6 måneder kan Nord-Norge vise til en vekst på hele 7 prosent, sier Baik.

Korrigert utgave av junistatistikken ble publisert fra SSB 09.02.2016 og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall hotellovernattinger på 5 prosent i juni 2016.

Derav:

  • Finnmark + 2 prosent
  • Troms +5 prosent
  • Nordland +6 prosent

Nord-Norge har en økning i antall utenlandske hotellovernattinger på 12 prosent i juni 2016.

Derav:

  • Finnmark –2 prosent
  • Troms +29 prosent
  • Nordland +8 prosent

“Nord-Norge har en økning på 7 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per juni 2016, mens Norge totalt har en økning på 2 prosent”.


Klikk på grafene under for å se trender for juni måned og for perioden januar – juni for årene 2012 – 2016:

Skjermbilde2

 

Korrigert utgave av junistatistikken ble publisert fra SSB 02.09.2016 og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen..

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Altafjord Gjestegaard og Spa, Alta
Foto: altafjordgs.no