Rekordjuli i nord for hotell og camping

701 817 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2016, er en økning på 81 000 overnattinger fra juli 2015.  Dette innebærer en økning på 13 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 10 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning på 10 prosent fra tilsvarende måned i fjor, mens Norge som helhet har en økning på 8 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 15 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 14 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 9 prosent i juli, mens Norge som helhet har en økning på 10 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning 17 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 12 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene har økning på 11 prosent, mens den norske trafikken har økt med hele 23 prosent.

Det har i årets første syv måneder vært 2 338 345 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 189 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 17 937 overnattinger i juli 2016, en økning på 14 prosent sammenlignet med juli 2015. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 43 prosent, mens norske overnattinger har hatt en økning på 4 prosent.

Regiondirektør Christian Chramer i NHO Troms og Svalbard, sier at tallene bekrefter at også sommertrafikken til Nord-Norge er inne i en svært positiv utvikling . –Det er tydelig at opplevelser, aktiviteter og lyse netter er ettertraktet både i det norske og utenlandske markedet. Spesielt gledelig er det å registrere at også campingnæringen har hatt en særdeles god juli måned, sier Chramer.

 Julistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i overnattinger på 13 prosent i juli 2016. Derav:

  • Finnmark +9 prosent
  • Troms +19 prosent
  • Nordland +12 prosent

Nord-Norge har en økning i antall utenlandske overnattinger på 13 prosent i juli 2016. Derav:

  • Finnmark +13 prosent
  • Troms +19 prosent
  • Nordland +9 prosent

Nord-Norge har en økning i antall norske overnattinger på 13 prosent i juli 2016. Derav:

  • Finnmark +3 prosent
  • Troms +14 prosent
  • Nordland +19 prosent

“Nord-Norge har en økning på 9 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juli 2016, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent”

Klikk på grafene under for å se trender for juli måned og for perioden januar – juli for årene 2012 – 2016:

Korrigert utgave av junistatistikken ble publisert fra SSB 02.09.2016 og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen..

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Olderelv Camping, Skibotn
Foto: framtidinord.no