Tidenes turistsommer i nord

490 981 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2016, er en økning på 44 500 overnattinger fra august 2015. Dette innebærer en økning på 10 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 9 prosent. Ser vi månedene fra juni til august under ett har Nord-Norge hatt en økning på 9 prosent, hvorav utenlandstrafikken har økt med 12 prosent og den norske trafikken har økt med 7 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning på 8 prosent fra tilsvarende måned i fjor, mens Norge som helhet har en økning på 9 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 18 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 14 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 10 prosent i august, mens Norge som helhet har en økning på 13 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning 13 prosent i august, mens Norge som helhet har en økning på 10 prosent. Utenlands-trafikken på campingplassene og hyttegrendene har økning på 19 prosent, mens den norske trafikken har økt med 8 prosent.

Det har i årets første åtte måneder vært 2 829 326 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 234 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 14 798 overnattinger i august 2016, en økning på 2 prosent sammenlignet med august 2015. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på 17 prosent, mens norske overnattinger har hatt en nedgang på  13 prosent.

Regiondirektør Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland, sier at augusttallene bekrefter at sommeren 2016 er den beste noen sinne for overnattingsbedriftene i nord. – Samtidig som det har vært en solid økning i utenlandstrafikken, er det også mange nordmenn som har feriert i nord i sommer, sier Hjartøy.

Auguststatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i overnattinger på 10 prosent i august 2016. Derav:

  • Finnmark -5 prosent
  • Troms +12 prosent
  • Nordland +14 prosent

Nord-Norge har en økning i antall utenlandske overnattinger på 18 prosent i august 2016. Derav:

  • Finnmark +6 prosent
  • Troms +30 prosent
  • Nordland +17 prosent

Nord-Norge har en økning i antall norske overnattinger på 13 prosent i august 2016. Derav:

  • Finnmark -14 prosent
  • Troms +3 prosent
  • Nordland +11 prosent

“Nord-Norge har en økning på 9 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juli 2016, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent”

Klikk på grafene under for å se trender for august måned og for perioden januar – august for årene 2012 – 2016:

totalt_antall_overnattinger_august_2012-2016
totalt_antall_overnattinger_per_august_2012-2016

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Manshausen, Steigen
Foto: horecanytt.no