Turisttrafikken øker, yrkestrafikken går ned

217 901 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2016, er en økning på vel 11.000 overnattinger fra oktober 2015.  Dette innebærer en økning på 6 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 30 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret.

Det er positivt å registrere fortsatt stor vekst i overnattingstrafikken til nord, sier fungerende regiondirektør Målfrid Baik i NHO Troms og Svalbard. – Det er imidlertid store regionale forskjeller. I tillegg til redusert yrkestrafikk i Nordland og Finnmark, er det grunn til å stille spørsmål om vi allerede nå ser effekten av at de økte luftfartsavgiftene er hemmende for trafikkutviklingen til distriktene, avslutter Baik.

Hotellene i Nord-Norge har en økning på 4 prosent fra tilsvarende måned i fjor, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 26 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 4 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 1 prosent, mens Norge totalt har tilsvarende økning.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 4 prosent i oktober, mens Norge som helhet har en nedgang  på 2 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning 17 prosent i oktober, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene har økning på 42 prosent, mens den norske trafikken har økt med 8 prosent.

Det har i årets første 10 måneder vært 3 318 230 overnattinger i landsdelen, hvilket er 268 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 12 prosent sammenlignet med oktober 2015. Norske gjestedøgn har økt med 14 prosent, mens utenlandske gjestedøgn har økt med 7 prosent.

Oktoberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge. Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

  • Nord-Norge har en økning i overnattinger på 6 prosent i oktober 2016.

Derav:

  • Finnmark -13 prosent
  • Troms +14 prosent
  • Nordland +5 prosent

Nord-Norge har en økning i antall utenlandske overnattinger på 30 prosent i oktober 2016.

Derav:

  • Finnmark +1 prosent
  • Troms +62 prosent
  • Nordland +12 prosent

Nord-Norge har en økning i antall norske overnattinger på 2 prosent i oktober 2016.

Derav:

  • Finnmark -15 prosent
  • Troms +7 prosent
  • Nordland +3 prosent

“Nord-Norge har en økning på 9 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per september 2016, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent”

 

Klikk på grafene under for å se trender for oktober måned og for perioden januar – oktober for årene 2012 – 2016:

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Ersfjordbotn Brygge
Foto: ersfjordbotnbrygge.com