Økning i turisttrafikken, mens yrkestrafikken går ned

212 959 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2016, er en økning på vel 9 000 overnattinger fra november 2015.  Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 17 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret.

Det er positivt å registrere fortsatt stor vekst i overnattingstrafikken til nord, sier regiondirektør Ole Hjartøy i NHO Nordland. – Som i oktober er det ferie- og fritidstrafikken som viser en økning. Det er imidlertid bekymringsfullt å registrere at det også i november er nedgang i yrkestrafikken i Nordland og Finnmark, avslutter Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har en økning på 5 prosent fra tilsvarende måned i fjor, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 16 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang i utenlandstrafikken på 1 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 4 prosent, mens Norge totalt har økning på 5 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 9 prosent i november, mens Norge som helhet har en økning  på 5 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning 1 prosent i november, mens Norge som helhet har en nedgang på 4 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene har økning på 25 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 6 prosent.

Det har i årets første 11 måneder vært 3 531 189 overnattinger i landsdelen, hvilket er 277 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har økning på 47 prosent sammenlignet med november 2015. Norske gjestedøgn har økt med 49 prosent, mens utenlandske gjestedøgn har økt med 43 prosent.

Novemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

  • Nord-Norge har en økning i overnattinger på 5 prosent i november 2016.

Derav:

  • Finnmark -24 prosent
  • Troms +18 prosent
  • Nordland +3 prosent

Nord-Norge har en økning i antall utenlandske overnattinger på 17 prosent i november 2016.

Derav:

  • Finnmark -18 prosent
  • Troms +33 prosent
  • Nordland +13 prosent

Nord-Norge har en økning i antall ferie- og fritidsgjestedøgn på 35 prosent i november

Derav:

  • Finnmark +13 prosent
  • Troms +33 prosent
  • Nordland +46 prosent

“Nord-Norge har en økning på 9 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per november 2016, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent”


Grafene under viser trender for november måned og for perioden januar – november for årene 2012 – 2016:

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Skagen Hotel
Foto: skagenhotel.no