Utlendingene fyller nordnorske senger

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 15 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 9 prosent. 238 658 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2017, er en nedgang på nesten 1 000 overnattinger fra februar 2016. Dette innebærer en nedgang på 0,4 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 5,3 prosent.

Verden ser kvaliteten i Nord-Norge som turistmål, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Troms og Svalbard. – Nord-Norge og Svalbard er i ferd å bli et opplagt førstevalg for vinterturister, uansett hvor de kommer fra, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt lik trafikk med tilsvarende måned i fjor, mens Norge totalt har en nedgang på 2 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 10 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang i utenlandstrafikken på 12 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 4 prosent, mens Norge totalt har økning på 1 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 3 prosent i februar, mens Norge som helhet har en nedgang på 3 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 3 prosent i februar, mens Norge som helhet har en nedgang på 17 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene har økt med 38 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 32 prosent.

Det har i årets første 2 måneder vært 456 050 overnattinger i landsdelen, hvilket er 27 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 6 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 3 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 12 prosent sammenlignet med februar 2016. Norske gjestedøgn har økt med 9 prosent, mens utenlandske gjestedøgn har økt med 19 prosent.

Februarstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

  • Nord-Norge har en økning i økning i ferie og fritidstrafikken på 17 prosent i februar 2017. Derav:

          Nordland   + 20 prosent

          Troms         + 10 prosent

          Finnmark   + 52 prosent

 

  • Nord-Norge har en økning i antall utenlandske hotellgjestedøgn på 10 prosent i februar 2017. Derav:

          Nordland   + 11 prosent

          Troms         + 8 prosent

          Finnmark   + 18 prosent

  • Nord-Norge har en økning i økning antall totale utenlandske overnattinger på 15 prosent i februar 2017. Derav:

          Nordland   + 34 prosent

          Troms         + 7 prosent

          Finnmark   + 18 prosent

“Nord-Norge har en økning på 6 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per februar 2017, mens Norge totalt har en nedgang på 3 prosent”


Grafene under viser trender for februar måned for årene 2013 – 2017:

 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__per_februar_2017_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_februar_2017

 

Bilde: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen
Foto: www.scandichotels.com